mittalaite

Elektroniset mittalaitejärjestelmät

Puun päivittäinen sahaaminen vaatii paljon mittaamista ja laskemista rajoittaen näin käyttäjän tuottavuutta. Wood-Mizerin elektroninen mittalaitejärjestelmä poistaa arvailun sahaamisesta ja parantaa hyödyntämistä ja tuottavuutta. Käyttämällä mittalaitetta käyttäjän ei tarvitse suorittaa mittauksia ja laskelmia terien vahvuuden huomioiden. Hänen täytyy asettaa vain laudan paksuus ja aloittaa sahaaminen.ACCUSET

Accuset parantaa huomattavasti käytön joustavuutta yksinkertaisella mittalaitteella ja PLC-mittalaitteella. 16 ohjelmoitavan lautapaksuuden muistin lisäksi, järjestelmässä on myös neljä käyttötilaa.

  • • Manuaalinen tila - järjestelmä toimii täysin manuaalisesti.
  • • Automaattinen nosto- / laskutila -jokainen nosto- / lasku-kytkimen liikuttaminen nostaa tai laskee sahauspään ohjelmoidun määrän verran.
  • • Mallitila - 16 vakiosahausmallia voidaan ohjelmoida järjestelmään.
  • • Viitetila - järjestelmä muistaa sahauspään viimeisen asennon kaksipuolisen pelkan sahaamisessa. 

PLC mittalaite

PLC-mittalaite on tarkoitettu sahoille varustettuna vaihtovirtanosto- / lasku-sähkömoottoreilla. Toiminnot vastaavat yksinkertaisen mittalaitteen käyttöä, kahden käyttäjän mittojen ohjelmointimahdollisuudella, jotka voidaan valita painikkeella. Mahdollisuus esiohjelmoida usein käytetyt mitat ja hakea ne välittömästi parantaa tuottavuutta ja tarkkuutta, mikä taas vuorostaan kasvattaa sahan tuottoa. PLC-mittalaite sisältää myös sahauspään ylä- ja alarajan ja sisäänrakennetun laskimen (pöydästä laskien), jolloin sahaus voidaan suorittaa esiasetetulla paksuudella viimeiseen sahaukseen saakka.


SW-PLC2

SW-PLC2 mittalaite on sahavaruste, joka laskee sahauspään automaattisesti esiasetetulle sahauskorkeudelle. SW-PLC2 mittalaite perustuu ohjelmoitavaan logiikkaohjaimeen (PLC), magneettostriktiiviseen mittanauhaan (joka lukee sahauspään korkeuden), ohjelmoitavaan ohjauspaneeliin ja asynkronimoottoreissa käytettävään kierrettävään nopeusohjaimeen.


SW mittalaite

SW-mittalaite parantaa tuottavuutta ja tarkkuutta käyttämällä kestävää elektroniikkaa sahauspään sijoittamisessa nopeasti seuraavaan sahauskohtaan. Saatavissa AC- ja DC-sahoille, SW-mittalaitetta on helppo käyttää ja se mahdollistaa lautakoon muuttamisen nopeasti ilman jokaisen mitan esiohjelmoimista.